होम पेज | जिल्हा प्रशासन | 7/12 पाहाने | महत्वाचे संकेतस्थळं | जिल्हा परिषद संकेतस्थळ | अभिस्वीकृती | संपर्क
:: English ::
चालू घडामोडी
 जिल्ह्यातील निविदा व जाहीराती
 जिल्ह्यातील पदभरती
 आपले सरकार सेवा केंद्र प्रेस नोट
 आपले सरकार सेवा केंद्र उपलब्ध असलेल्या व उपलब्ध नसलेल्या गावांची यादी आणि शुद्धीपत्रक
 खरीप पिकांची हंगामी पैसेवारी 50 पैसे वा त्यापेक्षा कमी आलेल्या गावांची नावे व संख्या
 कापुस पिकावरील बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीची तालुकानिहाय यादी २०१८
 विशेष घटक योजना व OTSP लाभार्थी यादी २०१७ - १८ , पशुसंवर्धन विभाग
 नवीन भुसंपादन कायदा २०१३ व्या कलम १९ (१) खाली अधिसुचना
 राष्ट्रीय महामार्ग ६१ रुंदीकरण जाहिर सुचना
 राष्ट्रीय महामार्ग ६१(परभणी बायपास) कलम 3(D) अधिसुचना
 राष्ट्रीय महामार्ग ६१(परभणी बायपास) कलम 3(A) (अतिरीक्त) अधिसुचना
 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा विभागीय परीक्षा २०१७ गुणपत्रक(तलाठी संवर्ग)
 जिल्ह्यातील स्‍थानिक सुट्टया २०१८
 ध्वनीची विहित मर्यादा राखणे व वेळेच्या सवलती बाबतचा आदेश
 जनहित याचिका १७३/२०१० बाबतचे आदेश
 अनधिकृत मंडप/पेंडॉल तक्रारीकरता दुरध्वनी क्र. यादी
 तलाठि सज्जाची पुनर्रचना बाबत प्रारुप अधिसुचना
 पशुसंवर्धन विषयक योजना
 अंतिम विकास आरखडा/प्रादेशिक विकास योजनेत नमुद प्रयोजनास अकृषिक परवानगी आवश्‍यक नाही
 ७/१२ चावडी वाचन कार्यक्रम
 जनहित याचिका क्र. १५५/२०११, अनधिकृत जाहिरात, घोषणा फलक, होर्डिंग, पोस्टर्स, इ. संदर्भात माहिति
 विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा अधिसुचना/गुणपत्रक सप्टेंबर २०१६
 राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या चालु व बंद असलेल्या अनुज्ञप्त्ययाची यादी
 जि.प. व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुक २०१७
 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५
 नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुक - २०१६
 परभणी जिल्ह्यातील कब्जेहक्काने व भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमीनीचे आदेश
 कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमीनीचा तपशील
 भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या शासकीय जमीनीचा तपशील
 आत्महत्याग्रस्त शेतक-याची यादी
 ग्रामीण भागातील अनधिक्रत धार्मिक स्थळाची यादी
 सार्वत्रिक ग्रामपंचायत निवडणुक - २०१५
 जलयुक्त शिवार अभियान, परभणी
 परभणी तालुक्यातील ग्रामपंचायत सरपंच पदाचे आरक्षण २०१५-२०२०
परभणी शासकीय कार्यालये जमीन मागणी
महसूल विभाग
 महसूल शाखा
 अस्थापना शाखा
 लेखा शाखा
 करमणूक शाखा
 सामान्य प्रशासन
 होम शाखा
 खणीकर्म शाखा
 जिल्हा नियंत्रण कक्ष
 महानेट
 नगरपालिका प्रशासन शाखा
.
.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ईतर विभाग
 पुरवठा विभाग
 नियोजन विभाग
 रोहयो विभाग
 निवडणूक विभाग
 आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण
 अल्पसंख्यांक घडामोडी
 रा. सु. वि. के.
.
.
Maharashtra Dist of India India Data India Dial India DIV COM Aurangabad Indian Railways Public Works Department Bharat Sanchar Nigam Ltd NIC Maharashtra GOI Directory Maha Online Agmarknet

श्री पी. शिवा शंकर, भा.प्र.से.,
जिल्‍हाधिकारी तथा जिल्‍हादंडाधिकारी,
परभणी, महाराष्‍ट्र


जिल्‍हाधिकारी यांचा संदेश

परभणी जिल्‍ह्याची ई-गव्हर्रनन्सकडे वाटचाल चालू आहे त्या दृष्‍टीकोनातून या जिल्ह्याचे संकेतस्थळ पुनर्रचीत व अद्यावत करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील सर्व नागरीकांना याचा भरपूर उपयोग होईल याची मला खात्री आहे.

जिल्‍हाधिकारी कार्यालय
परभणी, महाराष्‍ट्र.


परभणी जिल्ह्यातील तालूके
जिल्ह्याची माहिती
 संक्षीप्त माहिती
 जिल्हा पुढाकाराने कृषी क्षेत्रात विकास (with CSIR & ICAR)
 जिल्हा प्रशासन
 शासकीय योजना
 शैक्षणिक संस्था
 पर्यटन स्थळे
 जिल्हा रुग्णालय
 शासकीय विश्रामगृह
 रेल्वे वेळापत्रक
 परभणी जनगणना गाव निहाय डेटा 2011
 डाक सेवा - परभणी विभागई - सुविधा
 7/12 पाहाने
 आखीव पत्रीका
 मतदार यादी
 शिक्षक मतदार यादी
 ग्रामपंचायत लेखा
 रेशन कार्ड
 नरेगा
 कोर्ट केसेस पहाणे
 ग्राहक मंच केसेस पहाणे
 महा ई-सेवा केंद्र
 डिजीटल सही - एनआयसी
 शसकीय संकेतस्थळे नोंदनी
 ई - डिस्ट्रीक्ट पेज
 ई - टेंडर्स
उपयोगाची माहीती
 राष्ट्रीय सामाजीक अर्थसहाय्य कार्यक्रम
 महामार्गालगतच्या मद्यविक्री दुकानाची माहीती
 नागरिकांची सनद
 आशा परभणी
 आत्मा
 गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण
 माहितीचा अधिकार
 बँकांनी दत्तक घेतलेल्या गावांची यादी
 राष्ट्रीय बायोगॅस लाभार्थी यादी
 परभणी रस्ता विकास आराखडा 2001-2021
 स्वस्त धान्य वाटप
 इंदिरा गांधी योजना
 स्व.ज.स्व.यो. बचत गटाची माहिती
 जिल्हा माहिती अधिकारी
 विशेष कार्यकारी अधिकारी यादी
 खाजगी डॉक्टर ची यादी
 वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना सुधारित बृहत आराखडा सन २०१४-१५
 वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना अंतर्गत नविन काम मागणी प्रस्ताव सन २०१५-१६
 गणेश वाचनालय,परभणी
ईतर विभाग
 जिल्‍हा परिषद, परभणी संकेतस्थळ
 जिल्‍हा उपनिबंधक सहकारी संस्‍था परभणी
 जिल्हा सांखिकी अधिकारी
 शासकीय रुग्णालय
 जि.प.शिक्षण विभाग
 नाबार्ड
 पशू संवर्धन विभाग
 सामाज कल्याण
 शासकीय आयटीआय
 भुवैज्ञानिक
 सामाजिक वनीकरण विभाग, परभणी
 कृषि विभाग परभणी
 जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा योजना परभणी
 सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण परभणी
 कृषि निविष्ठा गुण नियंत्रण निरिक्षक जिल्हा परभणी
 जिल्हा परिषद अंतर्गत अनुकंपाधारकाची प्रतिक्षासुची
 मानव विकास कार्यक्रम
 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान
 जि.प.ग्रामीण अनु.जाती व नवबौध्द घटकाचे वस्तीचा ब्रहद आराखडा
 जिल्हा उद्योग केंद्र, परभणी