Zilla Parishad Rural Water Supply Division, Parbhani

NRDWP (National Rural Drinking Water Programme)

 

 

 

1. ZP Rural Drinking water information 

 

2. ZP  NRDWP Prastav  

 

3. ZP  NRDWP GR 1

 

4. ZP  NRDWP GR 2

 

5. ZP  NRDWP GR 3

 

6. ZP  NRDWP GR 4

 

7. ZP  NRDWP GR 5