गृह विभाग

 

१. गृह विभागातील कामाबाबतची सुची

२. शस्त्र परवाना रद्द यादी

३. अपुर्ण स्वरुपात भरलेली वैयक्तीक माहिती दिलेल्या शस्त्र परवाना धारकांची यादी (NEW)