रभणी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचे कब्जेहक्क जमीन प्रदान आदेश

 

                                  1. परभणी

                                  २. ग़ंग़ाखेड

                                  ३. सोनपेठ

                                  ४. पालम

                                  ५. मानवत

                                  ६. पाथ्री

                                  ७. सेलु

                                  ८. जिंतुर

                                  ९. पुर्णा

 

                                रभणी तालुक्यातील भाडेपट्ट्याचे जमीन प्रदान आदेश

 

                                                                                                                १. परभणी