बंद

अर्ज

Filter Form category wise

फिल्टर

अर्ज
शीर्षक दिनांक वर्णन पत्ता View / Download
संकेतस्थळ माहिती अपलोड फॉर्म 04/01/2021 पहा (38 KB)
जमिन मोजणी अर्ज 10/08/2018 पहा (53 KB)
राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांंना विस्तार विषयक सुधारणा करिता सहाय्य (आत्मा) सन २०१८-१९ अंतर्गत शेतीशाळा (बी-१५) कार्यक्रम राबविण्यासाठी अर्ज 08/06/2018 पहा (262 KB)
राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांंना विस्तार विषयक सुधारणा करिता सहाय्य (आत्मा) सन २०१८-१९ अंतर्गत प्रशिक्षण (‌बी-२) कार्यक्रम राबविण्यासाठी अर्ज 08/06/2018 पहा (268 KB)
राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांंना विस्तार विषयक सुधारणा करिता सहाय्य (आत्मा) सन २०१८-१९ अंंतर्गत सहल (बी-४) कार्यक्रम राबविण्यासाठी अर्ज 08/06/2018 पहा (256 KB)