बंद

कोरोना व्हायरस (NCOV19)

विवाह सोहळ्यासंदर्भात आदेश 06-07-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 06-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश पुजा मंगल कार्यालय,गंगाखेड सेलमोहा व मानवत पोलीस क्वार्टर 06-07-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 05-07-2020

जिंंतुर आणि सोनपेठ शहरातील संचारबंदी आदेश 05-07-2020

दि. 06-07-2020 ते 08-07-2020 पर्यंत संचारबंदी आदेश

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश एसबीआय शाखा सेलु 05-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश विष्णु नगर परभणी 05-07-2020

प्रतिबंंधित क्षेत्र आदेश वाई ता. सेलु

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश गणेश नगर, महात्मा फुले कॉलनी,,वैभव नगर,जवाहर कॉलनी, एकता नगर पाथरी ,महागाव पुर्णा,करडगाव ता.परभणी

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 04-07-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 03-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश अजिजिया नगर, पंचशील नगर, विकास नगर, नाथ नगर परभणी 03-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश इरळद ता. मानवत 03-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश पंंचवटी नगर मानवत 03-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश एकमिनार मस्जिद दर्गा रोड 02-07-2020

कोरोना अहावालाविषयी प्रेस नोट 02-07-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश झरी ता. परभणी 02-07-2020

बँक वेळ बदलासंदर्भात आदेश ०२-०7-२०२०

परभणी जिल्ह्यातील शहरी भागातील कर्फ्यूबाबत आदेश 02-०7-2020

सलूनच्या दुकानासंबंधी आदेश 02-07-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 01-07-2020

परभणी जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालय आवारात कलम १44 लागू करण्यासंदर्भात आदेश 01-०7-२०२०

प्रतिबंंधित क्षेत्र आदेश ममता कॉलनी, परभणी व आनंंद नगर तांंडा ता. पाथरी

जिल्ह्यातील बॅंकांंकडुन पिक कर्ज बाबत माहिती गोळा करणे बाबत प्रेस नोट

दिव्यांग व्यक्तींंच्या रजिस्ट्रेशन साठी प्रेस नोट

प्रतिबंधित क्षेत्र संंपुष्टात आले बाबतआदेश जिंंतुर शहर व सोनपेठ शहर

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 30-06-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र संंपुष्टात आले बाबत आदेश

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश धनलक्ष्मी नगर व बी.रघुनाथ सभागृह

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश झरी ता.परभणी

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 29-06-2020

एनआयसी चे कोव्हीड 19 मधील काम 29-06-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट rt 28-06-2020

राणी लक्ष्मीबाई रोड, गव्हाणे चौक व गंगापुत्र कॉलनी संचारबंदी आदेश 28-06-2020

सोनपेठ शहर संचारबंदी आदेश 28-06-2020

जिंंतुर शहर संचारबंंदी आदेश 28-06-2020

सार्वजनिक ठिकाणी मास्कचा वापर करण्याबाबत आदेश 28-06-2020

कंटेन्मेंट झोन वगळता शहरातील इतर भागातील संचारबंदी शिथिल केल्याचे आदेश 37-06-2020

प्रतिबंधात्मक क्षेत्र आदेश रामकृण नगर परभणी 27-06-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 27-06-2020

कापुस खरेदी  प्रेस नोट 27-06-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 25-06-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश पाथरा ता.परभणी 25-06-2020

कापुस खरेदीबाबत प्रेस नोट 24-06-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश काद्राबाद प्लॉट, परभणी 24-06-2020

परभणी शहर परिसरातील संचारबंदी आदेश 24-06-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश हयात नगर,परभणी 24-06-2020

कोरोना अहवालाविषयी प्रेस नोट 24-06-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश 24-06-2020

कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक क्षेत्र आदेश संंपुष्टात आले बाबत आदेश रामपुरी ता. पाथरी व खपाटपिंंप्री ता. सोनपेठ23-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 23-06-2020

हसमुख कॉलनी सेलु प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश 23-06-2020

कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी घोषीत केलेले प्रतिबंधित क्षेत्राचे आदेश संंपुष्टात आले बाबत  वैभव नगर, जुना पेडगाव रोड व पोलीस वसाहत बिल्डींग नंं 19

कोव्हीड 19 रुग्ण बरे होण्याचा दर 22-6-2020

कापुस खरेदी प्रेस नोट 22-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 22-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 21-06-2020

बाजारपेठ बाबत आदेश 21-06-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश अपना कॉर्नर परभणी 20-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 20-06-2020

प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश सुंंदराई नगर परभणी 19-06-2020

कोव्हीड 19 अहवालाविषयी प्रेस नोट 19-06-2020

बाजारपेठ बाबत आदेश 19-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 18-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 17-06-2020

परभणीमधील जांंब येथील प्रतिबंधित क्षेत्रासंबंधी आदेश 16-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 16-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 15-06-2020

दिव्यांग नोंदणी मुदतवाढीसंदर्भात सूचना 15-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 14-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 13-06-2020

परभणीमधील वृंदावन कॉलनी येथील प्रतिबंधित क्षेत्रासंबंधी आदेश 13-06-2020

परभणीमधील पेडगाव येथील प्रतिबंधित क्षेत्रासंबंधी आदेश 13-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 12-06-2020

सेलूमधील देवगाव फाटा येथील प्रतिबंधित क्षेत्रासंबंधी आदेश 11-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 11-06-2020

परभणीमधील सरफराज नगर येथील प्रतिबंधित क्षेत्रासंबंधी आदेश 11-06-2020

बँक कामकाजा बाबत आदेश 11-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 10-06-2020

आरोग्य सेतू अ‍ॅप डाऊनलोड करण्याबाबत सूचना 10-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 09-06-2020

मानवतमधील कोक्कर नगर येथील प्रतिबंधित क्षेत्रासंबंधी आदेश 09-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 08-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 07-06-2020

जिवनावश्यक आस्थापना व संचारबंंदी बाबत आदेश 06-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 06-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 05-06-2020

सोनपेठमधील खापटपिंंपरी येथील प्रतिबंधित क्षेत्रासंबंधी आदेश 04-06-2020

पाथरीमधील रामपुरी येथील प्रतिबंधित क्षेत्रासंबंधी आदेश 04-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 04-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 03-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 02-06-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 01-06-2020

बांधकाम परवानगी बाबत आदेश 31-05-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 31-05-2020

दिव्यांंग व्यक्तीच्या नोंदणीसाठी सुचना

फौजदारी प्रक्रीया संंहिता १९७३ चे कलम १४४ ची मुदत वाढविणेबाबत आदेश 31-05-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 30-05-2020

जिंतूरमधील नुरानी मशिदीच्या प्रतिबंधित क्षेत्रासंबंधी आदेश 29-05-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 29-05-2020

फौजदारी प्रक्रीया संंहिता १९७३ चे कलम १४४ ची मुदत ३१ मे २०२० पर्यंंत वाढविणेबाबत आदेश २८-०५-२०२०

 

मैराळ सांंगवी व पिंंपरी ग्रामपंंचायत तालुका गंंगाखेड प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश 26-05-2020

शिवशाही नगर,सिद्धार्थ नगर,यज्ञभुमी गंंगाखेड शहर प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश 26-05-2020

चिकलठाणा देवगावफाटा ग्रामपंंचायत तालुका सेलु प्रतिबंंधित क्षेत्र आदेश 26-05-2020

कारेगाव ग्रामपंचायत परभणी प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश 26-05-2020

कमलापुर ग्रामपंंचायत पुर्णा प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश 26-05-2020

परभणी शहरातील ईटलापुर मोहल्ला,त्रिमुर्ति नगर,शास्त्री नगर, कारेगाव रोड,नागसेन नगर, नानलपेठ क्षेत्र प्रतिबंंधित आदेश 26-05-2020

कोरोना व्हायरस अहवालाविषयी प्रेस नोट 26-05-2020

प्रेस नोट 25-05-2020- कोरोना व्हायरसच्या अहवालाविषयी

शुद्धीपत्रक तारीख 25-05-2020

आदेश 25-05-2020 कर्फ्यू संदर्भात

आदेश 24-05-2020 माळसोन्ना येथे प्रतिबंंधात्मक क्षेत्र घोषित करण्यासंदर्भात

आदेश 24-05-2020 माखणी येथे प्रतिबंंधात्मक क्षेत्र घोषित करण्यासंदर्भात

आदेश 24-05-2020 ब्रह्मकवडी येथे प्रतिबंंधात्मक क्षेत्र घोषित करण्यासंदर्भात

आदेश 23-05-2020 सांगवी भांबळे येथे प्रतिबंंधात्मक क्षेत्र घोषित करण्यासंदर्भात

प्रेस नोट 23-05-2020- कोरोना व्हायरसच्या अहवालाविषयी

प्रेस नोट 21-05-2020- कोरोना व्हायरसच्या अहवालाविषयी

आदेश 20-05-2020 -उप विभागीय अधिकारी यांंच्या संबंधी

प्रेस नोट 20-05-2020- कोरोना व्हायरसच्या अहवालाविषयी

प्रेस नोट 19-05-2020- नोडल अधिकारी यांचे गावनिहाय आदेश संबंंधी

प्रेस नोट 21-05-2020- कोरोना व्हायरसच्या अहवालाविषयी

आदेश 18-05-2020 प्रतिबंधत्मक क्षेत्र घोषित करण्याबाबत

आदेश 17-05-2020 -उपप्रादेशिक परिवहन अधिका-यांचे कार्यालय संबंंधी

प्रेस नोट 17-05-2020- कोरोना व्हायरसच्या अहवालाविषयी

प्रेस नोट 17-05-2020- दारू खरेदी नोंदणी फॉर्म संबंधी

आदेश 16-05-2020- फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिता १९७३ कलम १४४ लागू करणे

प्रेस नोट 16-05-2020- कोरोना व्हायरसच्या अहवालाविषयी

प्रेस नोट 15-05-2020- मद्य खरेदी नोंदणीसाठी अनधिकृत लिंकबाबत

प्रेस नोट 14-05-2020- कोरोना व्हायरसच्या अहवालाविषयी

प्रेस नोट 13-05-2020- दारू खरेदी नोंदणी फॉर्म संबंधी

प्रेस नोट 13-05-2020-कोरोना व्हायरसच्या अहवालाविषयी

प्रेस नोट 12-05-2020- पीक कर्ज अर्जा संबंधी

आदेश 12-05-2020- आपले सरकार सेवा केंद्र,सीएससी केंद्र सुरू करण्याबाबत

प्रेस नोट 12-05-2020- कोरोना व्हायरसच्या अहवालाविषयी

प्रेस नोट 11-05-2020- कोरोना व्हायरसच्या अहवालाविषयी

प्रेस नोट 10-05-2020- कोरोना व्हायरसच्या अहवालाविषयी

सूधारीत आदेश 09-05-2020- मद्यविक्री अनुज्ञप्ती बाबत

प्रेस नोट 09-05-2020

प्रेस नोट 08-05-2020

प्रेस नोट  07-05-2020

प्रेस नोट 07-05-2020

आदेश 07-05-2020

प्रेस नोट 06-05-2020

प्रेस नोट 05-05-2020

प्रेस नोट 05-05-2020

प्रेस नोट 04-05-2020_3

प्रेस नोट 04-05-2020_2

प्रेस नोट 04-05-2020

प्रेस नोट 03-05-2020

आदेश 03-05-2020

आदेश 03-05-2020

प्रेस नोट 03-05-2020

प्रेस नोट 02-05-2020

आदेश 01-05-2020

प्रेस नोट 30-04-2020

प्रेस नोट 29-04-2020

आदेश 28-04-2020

प्रेस नोट 28-04-2020

मद्यविक्री अनुज्ञप्ती बाबत आदेश 27-04-2020

प्रेस नोट 27-04-2020

प्रेस नोट 26-04-2020

आदेश 25-04-2020

प्रेस नोट 25-04-2020

आदेश 24-04-2020

प्रेस नोट पीबीएन शॉप 24-04-2020

प्रेस नोट 2 24-04-2020

प्रेस नोट 24-04-2020

कर्मचार्‍यांशी संबंधित आदेश

प्रेस नोट 23-04-2020

संंचारबंंदी आदेश 22-04-2020

प्रेस नोट 22-04-2020

कोरोना प्रतिबंंधात्मक आदेश 22-04-2020

प्रेस नोट 21-04-2020

मत्सव्यवसाय संबंधित आदेश

आरोग्य सेवा संबंधित आदेश

प्रेस नोट 20-04-2020

बॅंक कार्यालय आदेश

रस्ते बांंधकाम आदेश

खरेदी केंंद्र व बाजार समिती आदेश

प्रेस नोट 19-04-2020

आदेश 18-04-2020

प्रेस नोट  18-04-2020

प्रेस नोट  17-04-2020

आदेश 16-04-2020

प्रेस नोट 16-04-2020

प्रेस नोट  15-04-2020

प्रेस नोट 14-04-2020

प्रेस नोट 13-04-2020

प्रेस नोट 12-04-2020

प्रेस नोट 11-04-2020

प्रेस नोट 10-04-2020

प्रेस नोट 09-04-2020

प्रेस नोट 08-04-2020

प्रेस नोट 07-04-2020

प्रेस नोट पीबीएन अ‍ॅप 06-04-2020

प्रेस नोट 06-04-2020

प्रेस नोट 05-04-2020

प्रेस नोट 04-04-2020

प्रेस नोट 03-04-2020

प्रेस नोट 02-04-2020

प्रेस नोट 01-04-2020

प्रेस नोट 31-03-2020

प्रेस नोट 31-03-2020

प्रेस नोट 31-03-2020

प्रेस नोट 30-03-2020

प्रेस नोट 30-03-2020

प्रेस नोट 27-03-2020

बॅंक अनुदान वाटप बाबत आदेश

दुय्यम निबंंधक कार्यालयातील दस्त नोंंदणी बंंद ठेवणे बाबत आदेश

जिल्हा आरोग्य चिकित्सक अंंतर्गत नोडल ऑफिसर नियुक्तीचे आदेश

परभणी जिल्हास्तरीय नियंंत्रण पथक आदेश

एनजीओ आदेश

कोरोना नियंंत्रण कक्ष आदेश

सरकारी इमारती अधिगृहित करण्यासाठीचा आदेश

नोडल ऑफिसर आदेश

बेघर लोक व स्थलांंतरीत कामगार बाबत आदेश

जाहिर आवाहन-३ (26-03-2020)

जिल्ह्याच्या सर्व सीमा बंद करणेबाबत

जिल्ह्यात सर्व चारचाकी व दुचाकी (खाजगी) चारचाकी आणि दुचाकी व मालवाहतूक करण्यास मनाई . (23-०3-२०२०)

जिल्ह्यात फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिता १९७३ कलम १४४ लागू करणे (२२-०३-२०२०)

जाहिर आवाहन-२ (21-03-2020)

जाहिर आवाहन-1 (21-03-2020)

सर्व परिसंवाद,परिषद व कार्यशाळा रद्द

सर्व सण, यात्रा, इज्तेमा, सभा रद्द

 

 

 

 

 

 

  • केंद्रीय आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्रालय – https://www.mohfw.gov.in/ 
  • सार्वजनिक आरोग्य विभाग, म. रा. – https://arogya.maharashtra.gov.in/
  • राष्ट्रीय हेल्पलाईन – 011-23978046
  • महाराष्ट्र राज्य नियंत्रण कक्ष – हेल्पलाईन – 020-26127394
  • टोल फ्री क्रमांक – 104
  • जिल्हाधिकारी नियंत्रण कक्ष –  02452-226400
  • नियंत्रण कक्ष – हेल्पलाईन – 1077

१. पत्रकारांंसाठी सुरक्षा सुत्र