बंद

जनसांखीकी

विवरण संख्या
क्षेत्रफळ ६२५०.५८ चौ.किमी
महसुल विभाग संख्या
तालुक्यांची संख्या
महसुल मंडळ संख्या ८३४
मंडळ प्रजा परिषद संख्या
ग्राम पंचायत संख्या
नगरपालिका संख्या
महानगरपालिका संख्या
गणनाची संख्या
गावांची संख्या ८४८