बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक View / Download
आपले सरकार बाबत प्रेस नोट 31/03/2018 पहा (485 KB)
राष्ट्रीय महामार्ग विस्तारीकरण बाबत 06/02/2018 पहा (667 KB)
नागरिकांंची सनद 22/05/2017 पहा
सेवा हमी कायदा शासन निर्णय 16/04/2016 पहा (2 MB)
महा ई-सेवा केंद्र शासन निर्णय 26/08/2009 पहा (1 MB)
आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी 26/03/2018 पहा (251 KB)
स्थानिक सुट्ट्या 10/01/2018 पहा (677 KB)
पुर्वनियोजित दौरा एप्रिल-2018 23/04/2018 पहा (366 KB)
महाराजस्व अभियान 25/04/2018 पहा (2 MB)
नवीन भुसंपादन कायदा २०१३ व्या कलम १९ (१) खाली अधिसुचना 07/05/2018 पहा (6 MB)