बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक View / Download
तहसिलदार संवर्गाची दि.०१.०१.१९९७ ते ३१.१२.२०१५ या कालावधीची एकत्रित तात्पुरती जेष्ठता सुची 10/01/2024 पहा (3 MB)
ध्वनीची विहित मर्यादा राखणे बाबत आदेश 01/01/2024 पहा (599 KB)
तलाठी ज्येष्ठता सुची दि.1.1. 2023 05/12/2023 पहा (10 MB)
तलाठी ज्येष्ठता यादी 2023 01/09/2023 पहा (2 MB)
अनुकंपा सामायिक प्रतिक्षा सुची वर्ग 4 दि. 30.06.2023 पर्यंत 11/08/2023 पहा (1 MB)
अनुकंपा सामायिक प्रतिक्षा सुची दि. 08.07.2023 11/08/2023 पहा (952 KB)
नायब तहसिलदार संवर्ग ज्येष्ठता सूची 14/06/2023 पहा (2 MB)
मंडळ अधिकारी, अव्वल कारकुन, महसूल सहाय्यक आणि शिपाई यांची अपंग ज्येष्ठता यादी 21/04/2023 पहा (1 MB)
अव्वल कारकुन संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी 21/02/2023 पहा (1 MB)
लघुटंकलेखक, वाहनचालक व शिपाई संवर्गातील कर्मचा-यांची दि.०१.०१.२०२३ ची प्रारुप ज्येष्ठता सुची 21/02/2023 पहा (1 MB)