बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक View / Download
नवीन भूसंपादन कायदा, 2013 च्या कलम 11 अंतर्गत सुधारित अधिसूचना, रायखेडा ता. जिंतुर उपविभागीय अधिकारी सेलु 13/12/2022 पहा (880 KB)
नवीन भूसंपादन कायदा, 2013 च्या कलम 11 अंतर्गत सुधारित अधिसूचना, पिंपळगाव काजळे ता. जिंतुर उपविभागीय अधिकारी सेलु 13/12/2022 पहा (842 KB)
परभणी जिल्‍हा सामाईक अनुकंपा एकत्रित प्रतिक्षा यादी जानेवारी सन 2022 22/11/2022 पहा (2 MB)
परभणी जिल्‍हा सामाईक अनुकंपा एकत्रित प्रतिक्षा यादी जूलै सन 2022 22/11/2022 पहा (3 MB)
औरंगाबाद विभागातील सर्व जिल्ह्यातील मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचारी यांचे जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांनी निश्चित केलेल्या मंडळ अधिकारी संवर्गातील ज्येष्ठतेनुसार कर्मचारी यांची एकत्रित प्राथमिक जेष्ठता सूची 28/09/2022 पहा (4 MB)
औरंगाबाद विभागातील सर्व जिल्ह्यातील अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचारी यांचे जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांनी निश्चित केलेल्या अव्वल कारकून संवर्गातील ज्येष्ठतेनुसार नायब तहसीलदार संवर्गातील पदोन्नती च्या कारणास्तव विभागाचे अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचारी यांची एकत्रित प्राथमिक जेष्ठता सूची 28/09/2022 पहा (8 MB)
उप जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिका-यांची दि.01.01.2004 ते दि.31.12.2006 या कालावधीची दि.01.01.2007 ची स्थिती दर्शविणारी एकत्रित तात्पुरती जेष्ठतासुची 13/09/2022 पहा (900 KB)
परभणी जिल्ह्यातील मंडळ अधिकारी यांची अंतिम जेष्ठता यादी दि. ०१.०१.२०२१ 29/07/2022 पहा (3 MB)
परभणी जिल्ह्यात्तील अव्वल कारकुन यांची अंतिम जेष्‍ठता यादी दि.01.01.2021 29/07/2022 पहा (5 MB)
मंडप/पेंडॉल तपासणी पथकाबाबत आदेश व प्रेस नोट 25/07/2022 पहा (622 KB)