बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक View / Download
पिक कर्ज अर्जाची स्थिती crop loan application status
पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ नविन विंंधन विहिर उपाययोजनेस मंंजुरीबाबत आदेश 29/04/2020 पहा (2 MB)
कापूस खरेदी नोंदणी अर्ज कापूस खरेदी नोंदणी लिंंक
वाढीव आवाज वेळ मर्यादेबाबत आदेश 29/12/2020 पहा (467 KB)
तलाठी ज्येष्ठता यादी २०१८ 28/11/2019 पहा (434 KB)
लिपिक व टंंकलेखक अंतिम जेष्ठता यादी २०१९ 16/09/2019 पहा (3 MB)
जनहित याचिका १७३/२०१० मंडप / पॅडॉल तपासणीबाबत 04/09/2019 पहा (874 KB)
परभणी जिल्हा आस्थापनेवरील अव्वल कारकुन, मंडळ अधिकारी,लिपीक,लघुटंंकलेखक,वाहन चालक व शिपाई यांंची अंंतिम जेष्ठता सुची दि.०१.०१.२०१९ 13/06/2019 पहा (7 MB)
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ प्रतिबंंधात्मक आदेश 13/03/2019 पहा (8 MB)
टंचाई २०१८-१९ अंंतर्गत मौ.बेलवाडी तांडा ता.गंगाखेड येथील नळ योजना विशेष दुरुस्‍ती कामास प्रशासकीय मान्‍यता आदेश 12/03/2019 पहा (336 KB)