बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक View / Download
मंडळ अधिकारी यांची दि. ०१.०१.२०२१ रोजीची जेष्ठता यादी 19/07/2022 पहा (2 MB)
अव्वल कारकुन संवर्गाची दि. ०१.०१.२०२१ रोजीची जेष्ठता सुची 19/07/2022 पहा (4 MB)
तलाठी संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी दि.०१.०१.२०२२ 11/07/2022 पहा (10 MB)
परभणी जिल्‍हा महसूल सहायक संवर्गाची दि.01.01.2022 रोजीपर्यंतची अंतिम जेष्‍ठता यादी 27/06/2022 पहा (8 MB)
नायब तहसीलदार यांच्या ज्येष्ठता यादीबाबत 30/05/2022 पहा (2 MB)
परभणी जिल्‍हा महसुल सहय्यक जेष्‍ठता यादी दि.01.01.2021 31/01/2022 पहा (1 MB)
मौ.मोहाडी ता. जिंतुर येथील पाझर तलाव क्र. 02 बाबत अधिसुचना 22/12/2021 पहा (192 KB)
परभणी जिल्ह्यातील कब्जेहक्काने व भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमीनीचे आदेश 07/12/2021 पहा (8 MB)
परभणी जिल्ह्यातील कब्जेहक्काने व भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमीनीचे आदेश- तालुका जिंतुर 01/12/2021 पहा (7 MB)
परभणी जिल्ह्यातील कब्जेहक्काने व भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमीनीचे आदेश- तालुका सेलू 01/12/2021 पहा (9 MB)