बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक View / Download
परभणी जिल्ह्यातील कब्जेहक्काने व भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमीनीचे आदेश- तालुका सोनपेठ 01/12/2021 पहा (5 MB)
परभणी जिल्ह्यातील कब्जेहक्काने व भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमीनीचे आदेश- तालुका पुर्णा 01/12/2021 पहा (6 MB)
परभणी जिल्ह्यातील कब्जेहक्काने व भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमीनीचे आदेश- तालुका पालम 01/12/2021 पहा (4 MB)
परभणी जिल्ह्यातील कब्जेहक्काने व भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमीनीचे आदेश- तालुका मानवत 01/12/2021 पहा (5 MB)
परभणी जिल्ह्यातील कब्जेहक्काने व भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमीनीचे आदेश- तालुका परभणी 02/12/2021 पहा (5 MB)
परभणी जिल्ह्यातील कब्जेहक्काने व भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमीनीचे आदेश- तालुका गंगाखेड 01/12/2021 पहा (7 MB)
अनुकंपा सामायिक प्रतिक्षा सुची वर्ग 4 दि. 23-11-2021 पर्यंत 23/11/2021 पहा (894 KB)
अनुकंपा सामायिक प्रतिक्षा सुची वर्ग 3 दि. 24-11-2021 पर्यंत 24/11/2021 पहा (905 KB)
परभणी जिल्‍हा महसुल सहाय्यक/ लिपीक ३५४/२०२१ नुसार जेष्‍ठता यादी दिनांक ०१.०१.२०२१ 12/11/2021 पहा (2 MB)
औरंगाबाद विभागातील अव्वल कारकुन संवर्गीय कर्मचा-यांची दिनांक ०१.११.२०२१ ची स्थितीदर्शक अंतिम जेष्‍ठता सुची 12/11/2021 पहा (6 MB)