बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक View / Download
औरंगाबाद विभागातील मंडळाधिकारी संवर्गीय कर्मचा-यांची दिनांक ०१.११.२०२१ ची स्थितीदर्शक अंतिम जेष्‍ठता सुची 12/11/2021 पहा (2 MB)
औरंगाबाद विभागातील मंडळाधिकारी संवर्गीय कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०१४ ची स्थितीदर्शक प्रारूप जेष्‍ठता सुची 29/09/2021 पहा (3 MB)
औरंगाबाद विभागातील अव्‍वल कारकुन संवर्गीय कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०१४ ची स्थितीदर्शक प्रारूप जेष्‍ठता सुची 23/09/2021 पहा (4 MB)
मौ. सिंगठाणा ता. सेलु जि.परभणी येथील शेतजमीन पाझर तलाव क्र.३ करीता संपादीत करण्याबाबत नवीन भुसंपादन कायद्यानुसार कलम 19 ची अधिसुचना 02/06/2021 पहा (417 KB)
शिपाई, वाहनचालक व लघुटंकलेखक यांची दि.०१.०१.२०२१ पर्यंत ची जेष्ठता सुची 05/05/2021 पहा (2 MB)
परभणी जिल्‍हा आस्‍थापनेवरील कोतवाल संवर्गाची दि.01.01.2020 अंतिम जेष्‍ठता यादी 29/04/2021 पहा (5 MB)
“किसान मित्र” मोबाइल अ‍ॅप्लीकेशनसाठी प्रायव्हसी पॉलिसी 25/03/2021 पहा (32 KB)
लघुटंंकलेखक, शिपाई व ड्रायव्हर यांंची दि.०१.०१.२०२१ पर्यंंत ची जेष्ठता यादी 02/03/2021 पहा (612 KB)
सार्वजनिक सुट्टी 2021 01/01/2021 पहा (6 MB)
संकेतस्थळ माहिती अपलोड फॉर्म 04/01/2021 पहा (38 KB)