बंद

नियोजन

कार्यालयाचे नांव : जिल्हा नियोजन अधिकारी जिल्हा नियोजन समिती, परभणी

पत्ता : अंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, परभणी

कर्यालय प्रमुख :जिल्हा नियोजन अधिकारी, परभणी

शासकीय विभागाचे नांव : जिल्हा नियोजन विभाग, परभणी

कार्यक्षेत्र : परभणी जिल्हा

विशिष्ठ कार्य :

  • जिल्हा वार्षीक योजना.
  • खासदार, आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम,निधी वितरण व प्रशासकीय मान्यता
  • मानव विकास कार्यक्रम
  • मानव विकास कार्यक्रम प्रशासकीय मान्यता.
  • पर्यटन विकास कार्यक्रम
  • वैधानिक विकास कार्यक्रम