बंद

विधानसभा निवडणूक २०१९

विधानसभा निवडणूक २०१९

थर्ड रॅण्डमायझेशन ऑर्डर

९५- जिंतूर

९५- जिंतूर राखीव

९६-परभणी

९६- परभणी राखीव

९७- गंगाखेड

९७- गंगाखेड राखीव

९८- पाथरी

९८- पाथरी राखीव

महिला दुसरे प्रशिक्षण यादी

९५-जिंतूर महिला दुसरे प्रशिक्षण यादी

९६-परभणी महिला दुसरे प्रशिक्षण यादी

९७- गंगाखेड महिला दुसरे प्रशिक्षण यादी

९८- पाथरी महिला दुसरे प्रशिक्षण यादी

 

दुसर्‍या प्रशिक्षणासाठी मतदान कर्मचार्‍यांची यादी
९५ जिंतूर 
९६ परभणी 
९७ गंगाखेड
९८ पाथरी

 

उमेदवारांंचे प्रतिज्ञापत्र  – विधानसभा निवडणुक  २०१९

१. ९५-जिंंतुर

२. ९६-परभणी

३. ९७- गंंगाखेड

४. ९८- पाथरी

 

मतदान दिनी व मतमोजणीचे दिवशी वेबकास्टींंग सुविधा पुरविणे बाबत ई-निविदा

शासकीय/भाडे तत्वावर घेतलेल्या वाहनांंकरिता जीपीएस ट्रॅकींंग सुविधा पुरविणे बाबत ई-निविदा

विधानसभा निवडणूक २०१९ करिता नेमणूक झालेल्या मतदान कर्मचार्यांची यादी

९५-जिंतूर प्रथम प्रशिक्षण मतदान केंद्राध्यक्षांंची यादी   

९५-जिंतूर प्रथम प्रशिक्षण सहायक मतदान केंद्राध्यक्षांंची यादी

९५ जिंतूर पहिले प्रशिक्षण इतर मतदान अधिकारी (ओपीओ) यांंची यादी

९६-परभणी प्रथम प्रशिक्षण मतदान केंद्राध्यक्षांंची यादी 

 ९६-परभणी प्रथम प्रशिक्षण सहायक मतदान केंद्राध्यक्षांंची यादी

९६-परभणी प्रथम प्रशिक्षण इतर मतदान अधिका-यांची यादी

९७-गंगाखेड प्रथम प्रशिक्षण मतदान केंद्राध्यक्षांंची यादी

९७-गंंगाखेड प्रथम प्रशिक्षण सहायक मतदान केंद्राध्यक्षांंची यादी

९७- गंगाखेड पहिले प्रशिक्षण इतर मतदान अधिकारी (ओपीओ) यांंची यादी

९८- पाथरी प्रथम प्रशिक्षण मतदान केंद्राध्यक्षांंची यादी

९८-पाथरी प्रथम प्रशिक्षण सहायक मतदान केंद्राध्यक्षांंची यादी

९८-पाथरी पहिले प्रशिक्षण इतर मतदान अधिकारी (ओपीओ) यांंची यादी

95 – जिंतूर महिला प्रथम प्रशिक्षण

९६- परभणी महिला प्रथम प्रशिक्षण

९७ – गंगाखेड महिला प्रथम प्रशिक्षण

९८ – पाथरी महिला प्रथम प्रशिक्षण