बंद

सरस्वती - धन्वंतरी डेंटल कॉलेज आणि हॉस्पिटल

प्रॉस्पेक्टससरस्वती – धन्वंतरी डेंटल कॉलेज आणि हॉस्पिटल

 
 

 

नगरपालिका

नगर पंचायत, पालम

मारोति मंदीर जवळ, पालम, ४३१७२०

दूरध्वनी : 8807770886

नगर पालिका, गंगाखेड

डॉ. आंबेडकर चौक, गंगाखेड, ४३१५१४

दूरध्वनी : 02453-222024

नगर पालिका, जिंतुर

बस स्टॅंड जवळ, परभणी रोड, जिंतुर, ४३१५०९

दूरध्वनी : 02457-237841

नगर पालिका, पाथरी

नगर पालिका पाथरी, ता. पाथरी, जि. परभणी, ४३१५०६

दूरध्वनी : 02451-255081

नगर पालिका, पुर्णा

शास्त्री नगर पाण्याच्या टाकी जवळ, पुर्णा, ४३१५११

दूरध्वनी : 02452-255838

नगर पालिका, मानवत

मेन रोड, मानवत, ४३१५०५

दूरध्वनी : 02451-240488

बँका

भारतीय स्टेट बँक, गंगाखेड

भारतीय स्टेट बँक, गंगाखेड, जिल्हा परभणी, ४३१५१४

दूरध्वनी : 02453222046

भारतीय स्टेट बँक,परभणी

मुख्य शाखा, स्टेशन रोड, परभणी

महाविद्यालय / विद्यापीठ

कै. नितिन कला आणि विज्ञान महाविद्यालय, पाथरी

पाथरी, जिल्हा परभणी

ज्ञा.शि.मं. कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय, परभणी

जिंतुर रोड, परभणी, ४३१४०१

नुतन महाविद्यालय, सेलु

स्टेशन रोड, सेलु

श्री संत जनाबाई कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय, गंगाखेड

गंगाखेड, जिल्हा परभणी

रुग्णालये

कातनेश्वरकर हॉस्पिटल, परभणी

राणी लक्ष्मिबाई रोड, परभणी

दूरध्वनी : 02452223969

चिरायु रुग्णालय,परभणी

मुख्य रस्ता, परभणी

दूरध्वनी : 09152467607

जिल्हा रुग्णालय, परभणी

सुभाष रोड,परभणी

दूरध्वनी : 02452220182

जेथलिया हॉस्पिटल, परभणी

वसमत रोड, परभणी

दूरध्वनी : 02452224892

डॉ.प्रफुल्ल पाटील मल्टी सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल

NH-222, पाथरी रोड, परभणी

Pincode: 431401

विज बिल भरणे

कार्यालयिन वीज बिल भरणा केंद्र, परभणी

शहर उपविभाग कार्यालय, जिंतुर रोड,परभणी

दूरध्वनी : 9765174945

कार्यालयिन वीज बिल भरणा केंद्र, परभणी (०१२३३००७)

शहर उपविभागिय कार्यालय, जिंतुर रोड, परभणी

दूरध्वनी : 9765174945

कार्यालयिन वीज बिल भरणा केंद्र, परभणी (०१२३३००९)

शहर शाखा क्र- ५ कार्यालय, म.औ.वि.म. परीसर, परभणी

दूरध्वनी : 7875477668

कार्यालयिन वीज बिल भरणा केंद्र, परभणी (०१२३३०११)

शहर उपविभागिय कार्यालय, जिंतुर रोड, परभणी

दूरध्वनी : 9765174945

जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था म.,परभणी (०२२३१३००७)

विर सावरकर चौक, विद्या नगर, परभणी

दूरध्वनी : 02452-222969

वाल्मिकी अर्बन को. ऑ. बँक लि., परभणी (०४२३१३००५)

स्पंदन हॉस्पिटल समोर, वसमत रोड, परभणी

दूरध्वनी : 02452-233155

शाळा

एनव्हिएस मराठवाडा विद्यालय, परभणी

दूरध्वनी : 02452-220103

केशवराज बाबासाहेब शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित केशवराज बाबासाहेब प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय, सेलु

समता नगर, सेलु

दूरध्वनी : 02451-223722

क्विन्स इंग्लिश स्कूल,पाथरी

पाथरी,परभणी, महाराष्ट्र,४३१५०६

दूरध्वनी : 09096793104

वेदांंत विद्या मंदिर प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय, गंगाखेड

परळी रस्ता, विशाल पेट्रोल पंपाच्या मागे, गंगाखेड

दूरध्वनी : 07588885111