बंद

इतर

Filter Document category wise

फिल्टर

इतर
शीर्षक दिनांक View / Download
“किसान मित्र” मोबाइल अ‍ॅप्लीकेशनसाठी प्रायव्हसी पॉलिसी 25/03/2021 पहा (32 KB)
सार्वजनिक सुट्टी 2021 01/01/2021 पहा (6 MB)
संकेतस्थळ माहिती अपलोड फॉर्म 04/01/2021 पहा (38 KB)
पिक कर्ज अर्जाची स्थिती crop loan application status
परभणी जिल्हा आस्थापनेवरील अव्वल कारकुन, मंडळ अधिकारी,लिपीक,लघुटंंकलेखक,वाहन चालक व शिपाई यांंची अंंतिम जेष्ठता सुची दि.०१.०१.२०१९ 13/06/2019 पहा (7 MB)
विकास केंद्र बोरी व वालुर चे नकाशे 10/08/2018 पहा (8 MB)
गट क व गट ड संवर्गातील दिनांंक ०१.०१.२०१७ ते ३१.१२.२०१७ पर्यंत कार्यरत असलेल्या कर्मचारी यांंची दिनांंक ०१.०१.२०१८ रोजीची प्रारुप जेष्ठता सुची 05/06/2018 पहा (3 MB)
राज्यातील देवस्थान जमिनी संदर्भात 08/03/2018 पहा (2 MB)
महाराजस्व अभियान 25/04/2018 पहा (2 MB)
आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी 26/03/2018 पहा (251 KB)