बंद

जिल्हाधिकारी यांचे आदेश

Filter Document category wise

फिल्टर

जिल्हाधिकारी यांचे आदेश
शीर्षक दिनांक View / Download
सन २०१८-१९ मधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता ता.सोनपेठ 06/02/2019 पहा (3 MB)
सन २०१८-१९ मधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ तात्पुरती पुरक नळ योजना घेण्यास मंंजुरी ता.पालम 06/02/2019 पहा (3 MB)
सन २०१८-१९ मधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता ता.पाथरी 06/02/2019 पहा (3 MB)
सन २०१८-१९ मधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता ता.सेलु 06/02/2019 पहा (3 MB)
सन २०१८-१९ मधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता ता.जिंंतुर 06/02/2019 पहा (3 MB)
सन २०१८-१९ मधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता ता. पालम 06/02/2019 पहा (3 MB)
सन २०१८-१९ मधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता कौसडी ता. सेलु 31/01/2019 पहा (3 MB)
सन २०१८-१९ मधे पिण्याच्या पाणी टंचाई निवारणार्थ तात्पुरती पुरक नळ योजना घेण्यास मंंजुरी 30/01/2019 पहा (3 MB)
सन २०१८-१९ मधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी मौ.मार्तंडवाडी त.पालम येथील नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 30/01/2019 पहा (3 MB)
पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ नविन विंंधन विहीर उपाययोजना 28/01/2019 पहा (2 MB)