जिल्हाधिकारी यांचे आदेश

जिल्हाधिकारी यांचे आदेश
शीर्षक दिनांक View / Download
सन २०१८-१९ मधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता ता. पालम 06/02/2019 पहा (3 MB)
सन २०१८-१९ मधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता कौसडी ता. सेलु 31/01/2019 पहा (3 MB)
सन २०१८-१९ मधे पिण्याच्या पाणी टंचाई निवारणार्थ तात्पुरती पुरक नळ योजना घेण्यास मंंजुरी 30/01/2019 पहा (3 MB)
सन २०१८-१९ मधील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी मौ.मार्तंडवाडी त.पालम येथील नळ योजना विशेष दुरुस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 30/01/2019 पहा (3 MB)
पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ नविन विंंधन विहीर उपाययोजना 28/01/2019 पहा (2 MB)
टंचाई कालावधी २०१८-१९ मध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणार्थ नळ योजना विशेष दुरुस्ती उपाययोजना मानवत 28/01/2019 पहा (3 MB)
टंचाई कालावधी २०१८-१९ मध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणार्थ नळ योजना विशेष दुरुस्ती उपाययोजना सेलु 28/01/2019 पहा (3 MB)
स्थानिक सुट्ट्या २०१९ 22/01/2019 पहा (163 KB)
दुष्काळ घोषित करण्यात येत असलेल्या महसुल मंडळाव्यतिरिक्त गावांंची यादी 21/01/2019 पहा (918 KB)
दुष्काळ घोषित करण्यात येत असलेल्या महसुल मंडळातील गावांंची यादी 15/11/2018 पहा (1 MB)