बंद

जिल्हाधिकारी यांचे आदेश

Filter Document category wise

फिल्टर

जिल्हाधिकारी यांचे आदेश
शीर्षक दिनांक View / Download
टंचाई कालावधी २०१८-१९ मध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणार्थ नळ योजना विशेष दुरुस्ती उपाययोजना मानवत 28/01/2019 पहा (3 MB)
टंचाई कालावधी २०१८-१९ मध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणार्थ नळ योजना विशेष दुरुस्ती उपाययोजना सेलु 28/01/2019 पहा (3 MB)
स्थानिक सुट्ट्या २०१९ 22/01/2019 पहा (163 KB)
दुष्काळ घोषित करण्यात येत असलेल्या महसुल मंडळाव्यतिरिक्त गावांंची यादी 21/01/2019 पहा (918 KB)
दुष्काळ घोषित करण्यात येत असलेल्या महसुल मंडळातील गावांंची यादी 15/11/2018 पहा (1 MB)
सन २०१८-१९ च्या खरीप हंगाम ट्रीगर – २ लागु झालेल्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर करुन विविध उपाययोजना व सवलती लागु करण्याबाबत 01/11/2018 पहा (729 KB)
पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ विंधन विहीर उपाययोजनेस मंजुरी देण्यात आलेली गावे 01/06/2018 पहा (857 KB)
परभणी जिल्हयातील आधार केंद्रे आणि शासकीय युआयडी किट्स ची यादी 22/05/2018 पहा (37 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र यादी 15/05/2018 पहा (3 MB)
स्थानिक सुट्ट्या 10/01/2018 पहा (677 KB)