बंद

ज्येष्ठता यादी

Filter Document category wise

फिल्टर

ज्येष्ठता यादी
शीर्षक दिनांक View / Download
तहसिलदार संवर्गाची दि.०१.०१.१९९७ ते ३१.१२.२०१५ या कालावधीची एकत्रित तात्पुरती जेष्ठता सुची 10/01/2024 पहा (3 MB)
तलाठी ज्येष्ठता सुची दि.1.1. 2023 05/12/2023 पहा (10 MB)
तलाठी ज्येष्ठता यादी 2023 01/09/2023 पहा (2 MB)
नायब तहसिलदार संवर्ग ज्येष्ठता सूची 14/06/2023 पहा (2 MB)
मंडळ अधिकारी, अव्वल कारकुन, महसूल सहाय्यक आणि शिपाई यांची अपंग ज्येष्ठता यादी 21/04/2023 पहा (1 MB)
अव्वल कारकुन संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी 21/02/2023 पहा (1 MB)
लघुटंकलेखक, वाहनचालक व शिपाई संवर्गातील कर्मचा-यांची दि.०१.०१.२०२३ ची प्रारुप ज्येष्ठता सुची 21/02/2023 पहा (1 MB)
तहसीलदार संवर्गाची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 18/01/2023 पहा (5 MB)
औरंगाबाद विभागातील सर्व जिल्ह्यातील मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचारी यांचे जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांनी निश्चित केलेल्या मंडळ अधिकारी संवर्गातील ज्येष्ठतेनुसार कर्मचारी यांची एकत्रित प्राथमिक जेष्ठता सूची 28/09/2022 पहा (4 MB)
औरंगाबाद विभागातील सर्व जिल्ह्यातील अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचारी यांचे जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांनी निश्चित केलेल्या अव्वल कारकून संवर्गातील ज्येष्ठतेनुसार नायब तहसीलदार संवर्गातील पदोन्नती च्या कारणास्तव विभागाचे अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचारी यांची एकत्रित प्राथमिक जेष्ठता सूची 28/09/2022 पहा (8 MB)