बंद

ज्येष्ठता यादी

Filter Document category wise

फिल्टर

ज्येष्ठता यादी
शीर्षक दिनांक View / Download
परभणी जिल्‍हा महसूल सहायक संवर्गाची दि.01.01.2022 रोजीपर्यंतची अंतिम जेष्‍ठता यादी 27/06/2022 पहा (8 MB)
नायब तहसीलदार यांच्या ज्येष्ठता यादीबाबत 30/05/2022 पहा (2 MB)
परभणी जिल्‍हा महसुल सहय्यक जेष्‍ठता यादी दि.01.01.2021 31/01/2022 पहा (1 MB)
अनुकंपा सामायिक प्रतिक्षा सुची वर्ग 4 दि. 23-11-2021 पर्यंत 23/11/2021 पहा (894 KB)
अनुकंपा सामायिक प्रतिक्षा सुची वर्ग 3 दि. 24-11-2021 पर्यंत 24/11/2021 पहा (905 KB)
परभणी जिल्‍हा महसुल सहाय्यक/ लिपीक ३५४/२०२१ नुसार जेष्‍ठता यादी दिनांक ०१.०१.२०२१ 12/11/2021 पहा (2 MB)
औरंगाबाद विभागातील अव्वल कारकुन संवर्गीय कर्मचा-यांची दिनांक ०१.११.२०२१ ची स्थितीदर्शक अंतिम जेष्‍ठता सुची 12/11/2021 पहा (6 MB)
औरंगाबाद विभागातील मंडळाधिकारी संवर्गीय कर्मचा-यांची दिनांक ०१.११.२०२१ ची स्थितीदर्शक अंतिम जेष्‍ठता सुची 12/11/2021 पहा (2 MB)
औरंगाबाद विभागातील मंडळाधिकारी संवर्गीय कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०१४ ची स्थितीदर्शक प्रारूप जेष्‍ठता सुची 29/09/2021 पहा (3 MB)
औरंगाबाद विभागातील अव्‍वल कारकुन संवर्गीय कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०१४ ची स्थितीदर्शक प्रारूप जेष्‍ठता सुची 23/09/2021 पहा (4 MB)