भुसंपादन विषयक आदेश

भुसंपादन विषयक आदेश
शीर्षक दिनांक डाउनलोड / दुवा
भुसंपादन अधिनियम १८९४ अंतर्गत कलम १८ प्रकरणांंची सविस्तर माहिती 23/10/2018 डाउनलोड(2 MB)
नवीन भुसंपादन कायदा २०१३ व्या कलम २५ खाली अधिसुचना 24/05/2018 डाउनलोड(764 KB)
नवीन भुसंपादन कायदा २०१३ व्या कलम २५ खाली अधिसुचना 05/05/2018 डाउनलोड(2 MB)
नवीन भुसंपादन कायदा २०१३ व्या कलम १९ (१) खाली अधिसुचना 07/05/2018 डाउनलोड(6 MB)
राष्ट्रीय महामार्ग विस्तारीकरण बाबत 06/02/2018 डाउनलोड(667 KB)