बंद

सन २०१८-१९ अंतर्गत इसाद,मैराळसावंंगी व माखणी ता. गंंगाखेड येथील पिण्याच्या पाण्याच्या टंंचाई निवारणार्थ तात्पुरती पुरक नळ योजना घेण्यास मंजुरी

सन २०१८-१९ अंतर्गत इसाद,मैराळसावंंगी व माखणी ता. गंंगाखेड येथील पिण्याच्या पाण्याच्या टंंचाई निवारणार्थ तात्पुरती पुरक नळ योजना घेण्यास मंजुरी
शीर्षक दिनांक View / Download
सन २०१८-१९ अंतर्गत इसाद,मैराळसावंंगी व माखणी ता. गंंगाखेड येथील पिण्याच्या पाण्याच्या टंंचाई निवारणार्थ तात्पुरती पुरक नळ योजना घेण्यास मंजुरी 06/03/2019 पहा (664 KB)