बंद

राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांंना विस्तार विषयक सुधारणा करिता सहाय्य (आत्मा) सन २०१८-१९ अंतर्गत प्रशिक्षण (‌बी-२) कार्यक्रम राबविण्यासाठी अर्ज

राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांंना विस्तार विषयक सुधारणा करिता सहाय्य (आत्मा) सन २०१८-१९ अंतर्गत प्रशिक्षण (‌बी-२) कार्यक्रम राबविण्यासाठी अर्ज
शीर्षक दिनांक वर्णन पत्ता View / Download
राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांंना विस्तार विषयक सुधारणा करिता सहाय्य (आत्मा) सन २०१८-१९ अंतर्गत प्रशिक्षण (‌बी-२) कार्यक्रम राबविण्यासाठी अर्ज 08/06/2018 पहा (268 KB)