बंद

अल्पसंख्याक मुलींच्या वसतिगृहात अग्निशामक यंत्र पूनर्भरण/ नुतनीकरण करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत सूचना जि. परभणी

अल्पसंख्याक मुलींच्या वसतिगृहात अग्निशामक यंत्र पूनर्भरण/ नुतनीकरण करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत सूचना जि. परभणी
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
अल्पसंख्याक मुलींच्या वसतिगृहात अग्निशामक यंत्र पूनर्भरण/ नुतनीकरण करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत सूचना जि. परभणी

अल्पसंख्याक मुलींच्या वसतिगृहात अग्निशामक यंत्र पूनर्भरण/ नुतनीकरण करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत सूचना जि. परभणी

22/03/2022 26/03/2022 पहा (186 KB)