बंद

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – मतदानाच्या दिवशी मतदान केंंद्राच्या ठिकाणी/मतमोजणी दिवशी मतमोजणी केंंद्राचे ठिकाणी वेबकास्टींग सुविधा पुरविणे बाबत ई-निविदा

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – मतदानाच्या दिवशी मतदान केंंद्राच्या ठिकाणी/मतमोजणी दिवशी मतमोजणी केंंद्राचे ठिकाणी वेबकास्टींग सुविधा पुरविणे बाबत ई-निविदा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – मतदानाच्या दिवशी मतदान केंंद्राच्या ठिकाणी/मतमोजणी दिवशी मतमोजणी केंंद्राचे ठिकाणी वेबकास्टींग सुविधा पुरविणे बाबत ई-निविदा

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – मतदानाच्या दिवशी मतदान केंंद्राच्या ठिकाणी/मतमोजणी दिवशी मतमोजणी केंंद्राचे ठिकाणी वेबकास्टींग सुविधा पुरविणे बाबत ई-निविदा

05/02/2019 20/02/2019 पहा (6 MB)