बंद

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – शासकीय/भाडे तत्वावर घेतलेल्या वाहनांंकरिता जीपीएस ट्रॅकींंग सिस्टीम पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – शासकीय/भाडे तत्वावर घेतलेल्या वाहनांंकरिता जीपीएस ट्रॅकींंग सिस्टीम पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – शासकीय/भाडे तत्वावर घेतलेल्या वाहनांंकरिता जीपीएस ट्रॅकींंग सिस्टीम पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा

आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०१९ – शासकीय/भाडे तत्वावर घेतलेल्या वाहनांंकरिता जीपीएस ट्रॅकींंग सिस्टीम पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा

08/03/2019 14/03/2019 पहा (5 MB)