बंद

आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांची माहे १ जानेवारी २०१९ ते ३१ डिसेंंबर २०१९ पर्यंंत यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांची माहे १ जानेवारी २०१९ ते ३१ डिसेंंबर २०१९ पर्यंंत यादी
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांची माहे १ जानेवारी २०१९ ते ३१ डिसेंंबर २०१९ पर्यंंत यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांची माहे १ जानेवारी २०१९ ते ३१ डिसेंंबर २०१९ पर्यंंत यादी

01/02/2020 31/12/2020 पहा (1 MB)