बंद

आरोग्य सेवा कामगार डेटाबेस तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना व नमुना डाउनलोड करण्यासाठी लिंंक

आरोग्य सेवा कामगार डेटाबेस तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना व नमुना डाउनलोड करण्यासाठी लिंंक
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
आरोग्य सेवा कामगार डेटाबेस तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना व नमुना डाउनलोड करण्यासाठी लिंंक

आरोग्य सेवा कामगार डेटाबेस तयार करण्यासाठी खालील लिंंक वर जाऊन टेम्पलेट डाउनलोड करा

https://hmis.nhp.gov.in/#!/

27/10/2020 30/11/2020 पहा (4 MB)