बंद

केंद्रीय विद्यालय परभणी – सन २०१८-१९ या वर्षासाठी वर्ग-४ करिता प्राधान्य तत्वावर निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांंची यादी

केंद्रीय विद्यालय परभणी – सन २०१८-१९ या वर्षासाठी वर्ग-४ करिता प्राधान्य तत्वावर निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांंची यादी
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
केंद्रीय विद्यालय परभणी – सन २०१८-१९ या वर्षासाठी वर्ग-४ करिता प्राधान्य तत्वावर निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांंची यादी

केंद्रीय विद्यालय परभणी – सन २०१८-१९ या वर्षासाठी वर्ग-४ करिता प्राधान्य तत्वावर निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांंची यादी

17/12/2018 20/12/2018 पहा (811 KB)