बंद

केंद्रीय विद्यालय परभणी – सन २०१९-२० या वर्षासाठी वर्ग-१ करिता प्राधान्य तत्वावर निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांंची यादी

केंद्रीय विद्यालय परभणी – सन २०१९-२० या वर्षासाठी वर्ग-१ करिता प्राधान्य तत्वावर निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांंची यादी
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
केंद्रीय विद्यालय परभणी – सन २०१९-२० या वर्षासाठी वर्ग-१ करिता प्राधान्य तत्वावर निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांंची यादी

केंद्रीय विद्यालय परभणी – सन २०१९-२० या वर्षासाठी वर्ग-१ करिता प्राधान्य तत्वावर निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांंची यादी

26/03/2019 15/04/2019 पहा (1 MB)