बंद

केमिस्ट, बॅक्टेरियोलॉजिस्ट, लॅब असिस्टंट, लॅब हेल्पर पदभरती भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, परभणी – मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांंची यादी

केमिस्ट, बॅक्टेरियोलॉजिस्ट, लॅब असिस्टंट, लॅब हेल्पर पदभरती भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, परभणी – मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांंची यादी
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
केमिस्ट, बॅक्टेरियोलॉजिस्ट, लॅब असिस्टंट, लॅब हेल्पर पदभरती भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, परभणी – मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांंची यादी

केमिस्ट, बॅक्टेरियोलॉजिस्ट, लॅब असिस्टंट, लॅब हेल्पर पदभरती भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, परभणी – मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांंची यादी

03/02/2020 29/02/2020 पहा (3 MB)