बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पॅसेज,कॉरीडॉर,पाय-या ईत्यादी साफसफाई करणे बाबत ई-निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पॅसेज,कॉरीडॉर,पाय-या ईत्यादी साफसफाई करणे बाबत ई-निविदा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पॅसेज,कॉरीडॉर,पाय-या ईत्यादी साफसफाई करणे बाबत ई-निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पॅसेज,कॉरीडॉर,पाय-या ईत्यादी साफसफाई करणे बाबत ई-निविदा

07/03/2019 15/03/2019 पहा (1 MB)