बंद

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाअंतर्गत तालुकास्तर व जिल्हास्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन विषयावर जनजागृतीसाठी कार्यशाळा

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाअंतर्गत तालुकास्तर व जिल्हास्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन विषयावर जनजागृतीसाठी कार्यशाळा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाअंतर्गत तालुकास्तर व जिल्हास्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन विषयावर जनजागृतीसाठी कार्यशाळा

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाअंतर्गत तालुकास्तर व जिल्हास्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन विषयावर जनजागृतीसाठी कार्यशाळा

02/05/2022 02/05/2022 पहा (147 KB)