बंद

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, परभणी अंतर्गत योग शिक्षक भरतीसाठी पात्र,अपात्र व प्रतिक्षा उमेदवारांची यादी.

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, परभणी अंतर्गत योग शिक्षक भरतीसाठी पात्र,अपात्र व प्रतिक्षा उमेदवारांची यादी.
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, परभणी अंतर्गत योग शिक्षक भरतीसाठी पात्र,अपात्र व प्रतिक्षा उमेदवारांची यादी.

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, परभणी अंतर्गत योग शिक्षक भरतीसाठी पात्र,अपात्र व प्रतिक्षा उमेदवारांची यादी.

23/01/2020 05/02/2020 पहा (1 MB)