बंद

जिल्हा गौण खनिज विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी अंंतर्गत कंत्राटी अकाउंंटंट यांंची पदभरती – अपात्र उमेदवारांंची यादी

जिल्हा गौण खनिज विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी अंंतर्गत कंत्राटी अकाउंंटंट यांंची पदभरती – अपात्र उमेदवारांंची यादी
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
जिल्हा गौण खनिज विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी अंंतर्गत कंत्राटी अकाउंंटंट यांंची पदभरती – अपात्र उमेदवारांंची यादी

जिल्हा गौण खनिज विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी अंंतर्गत कंत्राटी अकाउंंटंट यांंची पदभरती – अपात्र उमेदवारांंची यादी

27/11/2018 15/12/2018 पहा (566 KB)