बंद

जिल्हा सामान्य रुग्णालय,परभणी येथे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांंतर्गत (आय.पी.एच.एस) कंत्राटी तत्वावर स्त्री रोग तज्ञ पदाची थेट मुलाखत

जिल्हा सामान्य रुग्णालय,परभणी येथे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांंतर्गत (आय.पी.एच.एस) कंत्राटी तत्वावर स्त्री रोग तज्ञ पदाची थेट मुलाखत
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
जिल्हा सामान्य रुग्णालय,परभणी येथे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांंतर्गत (आय.पी.एच.एस) कंत्राटी तत्वावर स्त्री रोग तज्ञ पदाची थेट मुलाखत

जिल्हा सामान्य रुग्णालय,परभणी येथे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांंतर्गत (आय.पी.एच.एस) कंत्राटी तत्वावर स्त्री रोग तज्ञ पदाची थेट मुलाखत

13/07/2018 25/07/2018 पहा (285 KB)