बंद

डॉ. पंजाबराव देशमुख वस्तीगृहात यांच्या निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत संस्थांंना वसतिगृह चालविण्यासाठी देणे बाबत

डॉ. पंजाबराव देशमुख वस्तीगृहात यांच्या निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत संस्थांंना वसतिगृह चालविण्यासाठी देणे बाबत
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
डॉ. पंजाबराव देशमुख वस्तीगृहात यांच्या निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत संस्थांंना वसतिगृह चालविण्यासाठी देणे बाबत

डॉ. पंजाबराव देशमुख वस्तीगृहात यांच्या निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत संस्थांंना वसतिगृह चालविण्यासाठी देणे बाबत

19/03/2021 26/03/2021 पहा (492 KB)