बंद

धान्याचे शासकीय गोदामात प्रमाणीकरण केल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या बारदानांची विल्हेवाट लावण्याबाबत ई-निविदा सूचना

धान्याचे शासकीय गोदामात प्रमाणीकरण केल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या बारदानांची विल्हेवाट लावण्याबाबत ई-निविदा सूचना
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
धान्याचे शासकीय गोदामात प्रमाणीकरण केल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या बारदानांची विल्हेवाट लावण्याबाबत ई-निविदा सूचना

धान्याचे शासकीय गोदामात प्रमाणीकरण केल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या बारदानांची विल्हेवाट लावण्याबाबत ई-निविदा सूचना

10/05/2021 19/05/2021 पहा (5 MB)