बंद

निवडणुक कालावधीमध्ये जात/धर्म/भाषावार शिबीरांचे आयोजन न करणे बाबत

निवडणुक कालावधीमध्ये जात/धर्म/भाषावार शिबीरांचे आयोजन न करणे बाबत
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
निवडणुक कालावधीमध्ये जात/धर्म/भाषावार शिबीरांचे आयोजन न करणे बाबत

निवडणुक कालावधीमध्ये जात/धर्म/भाषावार शिबीरांचे आयोजन न करणे बाबत

18/03/2024 06/06/2024 पहा (505 KB)