परभणी जिल्हा व सत्र न्यायालयातील जिल्हा सरकारी वकील ,सरकारी अभियोक्ता तसेच सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता मुलाखतदारांंची यादी

परभणी जिल्हा व सत्र न्यायालयातील जिल्हा सरकारी वकील ,सरकारी अभियोक्ता तसेच सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता मुलाखतदारांंची यादी
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
परभणी जिल्हा व सत्र न्यायालयातील जिल्हा सरकारी वकील ,सरकारी अभियोक्ता तसेच सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता मुलाखतदारांंची यादी

परभणी जिल्हा व सत्र न्यायालयातील जिल्हा सरकारी वकील ,सरकारी अभियोक्ता तसेच सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता मुलाखतदारांंची यादी

07/06/2019 13/06/2019 पहा (70 KB)