परभणी जिल्हा व सत्र न्यायालयात जिल्हा सरकारी वकील ,सरकारी अभियोक्ता तसेच सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता-पात्र उमेदवारांंची मुलाखत

परभणी जिल्हा व सत्र न्यायालयात जिल्हा सरकारी वकील ,सरकारी अभियोक्ता तसेच सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता-पात्र उमेदवारांंची मुलाखत
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
परभणी जिल्हा व सत्र न्यायालयात जिल्हा सरकारी वकील ,सरकारी अभियोक्ता तसेच सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता-पात्र उमेदवारांंची मुलाखत

परभणी जिल्हा व सत्र न्यायालयात जिल्हा सरकारी वकील ,सरकारी अभियोक्ता तसेच सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता-पात्र उमेदवारांंची मुलाखत

12/06/2019 13/06/2019 पहा (245 KB)