बंद

परभणी जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांक समाजातील मुलींकरीता बांधण्यात आलेल्या वसतीगृहाच्या व्यवस्थापनाकरिता कंत्राटी पद्धतीने मानधन तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात अधिक्षक(महिला) कर्मचारी पदभरतीबाबत – पात्र,अपात्र उमेदवारांची यादी व मुलाखतीसंदर्भात सुचना

परभणी जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांक समाजातील मुलींकरीता बांधण्यात आलेल्या वसतीगृहाच्या व्यवस्थापनाकरिता कंत्राटी पद्धतीने मानधन तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात अधिक्षक(महिला) कर्मचारी पदभरतीबाबत – पात्र,अपात्र उमेदवारांची यादी व मुलाखतीसंदर्भात सुचना
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
परभणी जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांक समाजातील मुलींकरीता बांधण्यात आलेल्या वसतीगृहाच्या व्यवस्थापनाकरिता कंत्राटी पद्धतीने मानधन तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात अधिक्षक(महिला) कर्मचारी पदभरतीबाबत – पात्र,अपात्र उमेदवारांची यादी व मुलाखतीसंदर्भात सुचना

परभणी जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांक समाजातील मुलींकरीता बांधण्यात आलेल्या वसतीगृहाच्या व्यवस्थापनाकरिता कंत्राटी पद्धतीने मानधन तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात अधिक्षक(महिला) कर्मचारी पदभरतीबाबत – पात्र,अपात्र उमेदवारांची यादी व मुलाखतीसंदर्भात सुचना

22/05/2023 29/05/2023 पहा (2 MB)