बंद

परभणी जिल्ह्यातील रिक्त असलेल्या ठिकाणी शासकीय सेवा केंद्र (आपल सरकार सेवा केंद्र) मिळविण्याबाबत जाहिरात

परभणी जिल्ह्यातील रिक्त असलेल्या ठिकाणी शासकीय सेवा केंद्र (आपल सरकार सेवा केंद्र) मिळविण्याबाबत जाहिरात
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
परभणी जिल्ह्यातील रिक्त असलेल्या ठिकाणी शासकीय सेवा केंद्र (आपल सरकार सेवा केंद्र) मिळविण्याबाबत जाहिरात

परभणी जिल्ह्यातील रिक्त ठिकाणी शासकीय सेवा केंद्र (आपल सरकार सेवा केंद्र) मिळविण्याबाबत जाहिरात

09/09/2019 18/09/2019 पहा (939 KB)