बंद

परभणी जिल्ह्यातील वाळूच्या गटांचे पर्यावरण अनुमतीसाठी पर्यावरण सल्लागार नियुक्त करण्याबाबत निविदा सूचना

परभणी जिल्ह्यातील वाळूच्या गटांचे पर्यावरण अनुमतीसाठी पर्यावरण सल्लागार नियुक्त करण्याबाबत निविदा सूचना
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
परभणी जिल्ह्यातील वाळूच्या गटांचे पर्यावरण अनुमतीसाठी पर्यावरण सल्लागार नियुक्त करण्याबाबत निविदा सूचना

परभणी जिल्ह्यातील वाळूच्या गटांचे पर्यावरण अनुमतीसाठी पर्यावरण सल्लागार नियुक्त करण्याबाबत निविदा सूचना

12/05/2023 31/05/2023 पहा (1 MB)