बंद

परभणी जिल्ह्यातील वाळू गटांचे पर्यावरण मंजूर करण्यासाठी पर्यावरण सल्लागार नेमण्याच्या ई-लिलावासाठी मुदतवाढ.

परभणी जिल्ह्यातील वाळू गटांचे पर्यावरण मंजूर करण्यासाठी पर्यावरण सल्लागार नेमण्याच्या ई-लिलावासाठी मुदतवाढ.
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
परभणी जिल्ह्यातील वाळू गटांचे पर्यावरण मंजूर करण्यासाठी पर्यावरण सल्लागार नेमण्याच्या ई-लिलावासाठी मुदतवाढ.
परभणी जिल्ह्यातील वाळू गटांचे पर्यावरण मंजूर करण्यासाठी पर्यावरण सल्लागार नेमण्याच्या ई-लिलावासाठी मुदतवाढ.
24/09/2019 05/10/2019 पहा (563 KB)