बंद

पशुसंंवर्धन विभाग अंंतर्गत जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र परभणी या कार्यालयातील भांंडारातील निरुपयोगी द्रवनत्र पात्रांंची जाहीर लिलाव

पशुसंंवर्धन विभाग अंंतर्गत जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र परभणी या कार्यालयातील भांंडारातील निरुपयोगी द्रवनत्र पात्रांंची जाहीर लिलाव
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
पशुसंंवर्धन विभाग अंंतर्गत जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र परभणी या कार्यालयातील भांंडारातील निरुपयोगी द्रवनत्र पात्रांंची जाहीर लिलाव

पशुसंंवर्धन विभाग अंंतर्गत जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र परभणी या कार्यालयातील भांंडारातील निरुपयोगी द्रवनत्र पात्रांंची जाहीर लिलाव

09/02/2021 23/02/2021 पहा (1 MB)