बंद

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास एजन्सी, परभणी – केमिस्ट, बॅक्टेरियोलॉजिस्ट, लॅब असिस्टंट, लॅब हेल्पर मधील कंत्राटी भरतीच्या जाहिरातींसाठी अंतीम निवड व प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांची यादी.

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास एजन्सी, परभणी – केमिस्ट, बॅक्टेरियोलॉजिस्ट, लॅब असिस्टंट, लॅब हेल्पर मधील कंत्राटी भरतीच्या जाहिरातींसाठी अंतीम निवड व प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांची यादी.
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास एजन्सी, परभणी – केमिस्ट, बॅक्टेरियोलॉजिस्ट, लॅब असिस्टंट, लॅब हेल्पर मधील कंत्राटी भरतीच्या जाहिरातींसाठी अंतीम निवड व प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांची यादी.

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास एजन्सी, परभणी – केमिस्ट, बॅक्टेरियोलॉजिस्ट, लॅब असिस्टंट, लॅब हेल्पर मधील कंत्राटी भरतीच्या जाहिरातींसाठी अंतीम निवड व प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांची यादी.

06/03/2020 13/03/2020 पहा (7 MB)