बंद

मतदान दिनी मतदान केंंद्रांंवर वेबकास्टींंग सुविधा पुरवठा करणे बाबत ई निविदा- ०५-औरंंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंंघाची द्विवार्षिक निवडणुक -२०२०

मतदान दिनी मतदान केंंद्रांंवर वेबकास्टींंग सुविधा पुरवठा करणे बाबत ई निविदा- ०५-औरंंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंंघाची द्विवार्षिक निवडणुक -२०२०
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
मतदान दिनी मतदान केंंद्रांंवर वेबकास्टींंग सुविधा पुरवठा करणे बाबत ई निविदा- ०५-औरंंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंंघाची द्विवार्षिक निवडणुक -२०२०

मतदान दिनी मतदान केंंद्रांंवर वेबकास्टींंग सुविधा पुरवठा करणे बाबत ई निविदा- ०५-औरंंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंंघाची द्विवार्षिक निवडणुक -२०२०

18/11/2020 24/11/2020 पहा (9 MB)