बंद

मतदारांंना EVM व VVPAT मशीन्सची माहिती/प्रचार/प्रसिध्दी करण्याच्या कामासाठी ई-निविदा

मतदारांंना EVM व VVPAT मशीन्सची माहिती/प्रचार/प्रसिध्दी करण्याच्या कामासाठी ई-निविदा
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
मतदारांंना EVM व VVPAT मशीन्सची माहिती/प्रचार/प्रसिध्दी करण्याच्या कामासाठी ई-निविदा

मतदारांंना EVM व VVPAT मशीन्सची माहिती/प्रचार/प्रसिध्दी करण्याच्या कामासाठी ई-निविदा

05/11/2018 14/11/2018 पहा (702 KB)