बंद

परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक अंतिम मतदार यादी कळमनुरी तालुका

परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक अंतिम मतदार यादी कळमनुरी तालुका
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक अंतिम मतदार यादी कळमनुरी तालुका

परभणी हिंगोली विधान परिषद निवडणूक २०१८ साठी कळमनुरी तालुका क्षेत्रातील मतदारांची अंतिम यादी

03/05/2018 21/05/2018 पहा (205 KB)