बंद

माहे डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत मुदती संपणा-या परभणी जिल्ह्यातील नगर परिषद यांची प्रारुप प्रभाग रचना

माहे डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत मुदती संपणा-या परभणी जिल्ह्यातील नगर परिषद यांची प्रारुप प्रभाग रचना
शीर्षक वर्णन सुरवातीचा दिनांंक शेवटचा दिनांंक संचिका
माहे डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत मुदती संपणा-या परभणी जिल्ह्यातील नगर परिषद यांची प्रारुप प्रभाग रचना

माहे डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत मुदती संपणा-या परभणी जिल्ह्यातील नगर परिषद यांची प्रारुप प्रभाग रचना

10/03/2022 31/03/2022 पहा (5 MB)